Time of new life

新时代,年轻的人们让我们一起

体验新生活,享受新生活

开始体验

打造全新世界观,让你更
爱你的生活

丰富多彩的公益活动,发
挥新世界的主人公意识

时尚的新理念,超前体验
未知的生活

完善的培养机制,培养你
全新的世界观

关于新世界,你不知道的还有什么?

查找新世界城市活动信息

每个城市都有不同的活动信息,请自助查询您所需要了解的城市

国家
  • 中国
  • 美国
省份
  • 北京市
  • 天津市
  • 河北省
  • 陕西省
  • 内蒙古自治区
  • 辽宁省
城市

北京活动

新社区大社盟

上海活动

夜上海新景观探索

深圳活动

全新海岸线观点站

香港活动

奢侈消费大派送

新世界

TIME

@新世界-北京

2016.04.01

新世界/01

新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个新世界是个

更多详情

新时代

关于爱生活的我们

查看更多

新时代

关于爱生活的我们

查看更多

成为我们的志愿者


新世界的大家庭需要每一个爱生活的人的人的加入,如果你够年轻,有梦想,有激情
那就不要犹豫,快来加入我们,成为改变所有人生活的人

新世界志愿者协议

加入新世界志愿者的人员必须遵守中华人民共和国的
相关法律法规,并且本着平等的原则.......

∨ more

新世界志愿者协议

新世界志愿者享受新世界内部所有资源共享的权利,并
且享受所在城市新世界活动的优先参与资格

∨ more

更多条款

∨ more

联系我们

为了更好的获取我们最新的产品资讯,您可以留下您的电子邮箱快速订阅我们的产品资讯
也可以通过以下任何方式关注我们的动态